Metro Türkiye, üç yıldır Etki Raporu olarak hazırlıyor

Faaliyetlerinin ekosistem üzerindeki etkilerini analiz ederek aksiyon almak amacıyla Etki Raporu formatını uygulayan Metro Türkiye, 2022 yılına ilişkin çalışmasını tamamladı.

Hasan Karakurt
Hasan Karakurt
11 Eylül 2023 Pazartesi 11:32
Metro Türkiye, üç yıldır Etki Raporu olarak hazırlıyor

Metro Türkiye Etki Raporu, ülkemizde perakende sektöründe bu formata sahip ilk rapor olma özelliğini taşıyor. Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative) tarafından yayımlanan GRI Standartları’nın “temel” seçeneğine uygun şekilde hazırlanan raporda, 2022 yılında, “Bir tabak yarını değiştirebilir” inancı ile güçlendirdiği sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda çalışan Metro Türkiye’nin sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda döneme ait performans, aksiyon, hedef ve gelecek planları paylaşılıyor.

Etki Raporu’na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, “ESG raporlarımızın bizler ve tüm paydaşlar için değerini biliyor, her yıl tüm şeffaflığımızla raporlama yapmak için verilerimizi topluyor ve web sitemiz üzerinden erişime açık olarak paylaşıyoruz. Somut hedefler ve ölçümlerle, etkilerimizi şeffaf bir biçimde raporluyoruz. Metro Türkiye olarak iş yapma alışkanlıklarımıza yeni bir bakış açısı getirmenin önemine inanıyoruz. Değişen durumlara göre kaynaklarımızı yeniden planlıyor, en çok fayda sağlayabileceğimiz alanlara odaklanıyoruz. Hazırladığımız etki raporları ile paydaşlarımız nezdinde kurumsal kaynaklarımızı nasıl kullandığımıza yönelik bir çerçeve sunuyoruz. 2022 sürdürülebilirlik yolculuğumuzda rotamızı belirlemek için kendimize, bir tabak yarını değiştirebilir mi, diye sorduk. Sürdürülebilirlik hedeflerimize giden yolda hız kesmeden ilerliyor, ‘bir tabak yarını değiştirebilir’ inancı ile güçlendirdiğimiz sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda ülkemize değer katmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Değişimlere hazırlıklı olan ve bunların getirdiği risk ve fırsatları doğru yönetebilen bir şirket olarak, 2022 yılını sürdürülebilirlik alanında önemli bir yeniden yapılanma yılı olarak tamamladıklarını vurgulayan Türüng, “Müşteri ve iş ortaklarımızla birlikte oluşturduğumuz geniş değer zincirinin tüm aşamalarında sorumluluk üstlendik. Bu yaklaşımın bir sonucu olarak, 2022 yılı Etki Raporumuzda müşterilerimizin sürdürülebilirliğini sağlamak, onların da sürdürülebilir seçimler yapmasını kolaylaştırmak için yürüttüğümüz çalışmaları ‘Bir tabak yarını değiştirebilir mi?’ sorusuna yanıt arayarak ön plana çıkardık. Raporumuzda temel iş değerlerimizden ‘Sürdürülebilir Satın Alma’ faaliyetlerimizin özetine yer verirken, ‘Operasyonlarımızda Sürdürülebilirlik’ bölümünde ise, çalışanlarımıza ve gezegenimize karşı üstlendiğimiz sorumluluklarımızı anlattık. Performans göstergeleri ve örnek uygulamalarımızı ortaya koyduk” dedi.

Sürdürülebilir Restoran Kılavuzu hazırlandı

Gıda atıklarıyla mücadelesine yeme içme sektörü müşterilerini de dâhil eden Metro Türkiye, 2022 yılında Sürdürülebilir Restoran çalışmalarını hayata geçirerek restoran işletmelerinin sürdürülebilirlik dönüşümlerine destek olmaya devam etti. Yeme içme sektörüne gıda atıkları ile mücadelede yol göstermesi amacıyla 2021 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliği ile yayımlanan “Otel, Restoran ve Diğer Toplu Tüketim Yerlerinde Gıda İsrafı ile Mücadele Kılavuzu” isimli rehberin ardından 2022 yılında TURYİD, Sürdürülebilirlik Akademisi, akademisyenler ve şeflerden oluşan bir komite kurarak “Sürdürülebilir Restoran Kılavuzu”nu hazırladı. Yeme içme sektörü müşterilerine sürdürülebilirlik dönüşümleri sürecinde faydalı olabilecek içerikleri sektörün ilk sürdürülebilirlik dijital platformu üzerinden sunmaya devam eden Metro Türkiye, 100'den fazla müşterisine atıkla mücadele eğitimi de verdi.

İsrafı %50’ye kadar azaltan Akıllı Tartı ölçümleri

Profesyonel mutfaklarda oluşan gıda atığını kaynağında azaltmak amacıyla Metro Türkiye, Fazla iş birliği ile Hapimag, Divan ve Akkomarkaile dijital akıllı tartı ve atık ölçüm çalışmaları gerçekleştirdi. Sunduğu veriler ışığında menü üzerinde optimizasyonlar yapmayı ve konukları da atık konusunda bilinçlendirerek gıda israfına yönelik mücadeleye dahil etmeyi mümkün kılan Akıllı Tartı Sistemi ile israf ve israf kaynaklı karbon salımı %50’ye kadar azaltılabiliyor.

“Tabağında ne var?” diyerek izlenebilirliği artırıyor

Gıda güvenliğinin ve sürdürülebilirliğin sağlanmasında izlenebilirliğin önemine inanan Metro Türkiye, et ve balık ürünlerinde sunduğu dijital izlenebilirlik çalışmalarına 2020 yılında tüm meyve-sebze ürünlerini de dahil ederek tüketicilere “Gıdaların izini sür, bilgiyle beslen” diyerek başlattığı “Tabağında ne var?” projesi doğrultusunda 2022 yılında da çalışmalarını sürdürdü. Mağaza et üretimlerinde, tüm meyve sebzelerde, Metro markalı organik ürünlerde, Metro Premium markalı ballarda, tüm karkas, vakum etlerde ve kültür balıklarında %100 izlenebilirlik sunarken, deniz balıkçılığında izlenebilirlik oranını ise %83’e çıkardı.

Satın almada “güvenilirlik” ve “yerellik” yaklaşımı

Tedarik zincirini güvenilirlik ve sürdürülebilirlik odağında geliştiren Metro Türkiye, kendi markasını taşıyan gıda ürünlerinde GFSI (Global Food Safety Initiative – Küresel Gıda Güvenliği Girişimi) sertifikasına sahip tedarikçi oranını %93’e ulaştırdı. Türk mutfağının sürdürülebilirliğini sağlamak için yerel ve Coğrafi İşaretli ürünlere odaklanan Şirket’in satın alma yaptığı tedarikçilerin %99’u yerel tedarikçilerden oluşuyor. Mağazalarında satışa sunduğu meyve-sebzenin %99'u Türkiye’de üretilirken, 800’ün üzerinde üretici örgütü ve kooperatif ile iş birliği yapıyor ve dolaylı olarak 100 binden fazla üreticiye dokunuyor. 2012’de hayata geçirdiği Coğrafi İşaretli Ürünler Projesi ile yerel ürünlerin kullanımı ile sürdürülebilir olacağına inandığı Türk mutfağını geleceğe taşımayı hedefleyen Metro Türkiye, 2022 yılında 200’den fazla Türkiye ve AB’ye ait Coğrafi İşaret Tescilli ve aday ürüne raflarında yer verdi. Geçen yıl 3. İstanbul Coğrafi İşaretler Zirvesi’ne ev sahipliği yapmakla birlikte bu başlıkta yeni bir projeye daha start verdi. Yerel ürünlerin sürdürülebilirliğine dikkat çekerken yerel değerlerin mutfaklarda daha fazla kullanılması için de farkındalık yaratmayı amaçlayarak “Yerelin İzinde” projesini hayata geçirdi.

Kendi operasyonlarında gıda atıklarında %66 azalma

Tüm operasyonlarında sürdürülebilirliği gözeten Metro Türkiye, Birleşmiş Milletlerin gıda kaybı ve israfını 2030 yılına kadar %50 azaltma hedefine 2021 yılı itibarıyla ulaşarak gıda atıklarını 2017 yılına kıyasla yüzde 51 oranında azalttı. Yine aynı yıla kıyasla 2022 itibarıyla ise %66 gibi gurur verici bir orana ulaşıldı. 2022 yılında 1.223 ton gıda kurtarılırken, gıda bankaları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine 2.043.837 öğün yemek ulaştırıldı. Son tüketim tarihi yaklaştığı için reyonda satılamayan ya da ambalaj hasarı nedeniyle satıştan kaldırılan 210 ton gıda Fazla aracılığıyla yeniden satışa sunarak atık olmaktan kurtarıldı. Gıda bankalarına 868 ton ürün bağışlanırken, 145 ton ürünün hayvan yemine dönüştürülmesi sağlandı. Bu sayede 26 ton karbon emisyonunun oluşması önlendi. Ayrıca yeniden satış ve hayvan yemi operasyonlarından 2,5 milyon TL üzerinde gelir elde edildi.

900 ton deniz balığı kurtarılacak

Çiftlik balıkçılığında besleyicilik ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla 2021 yılında “denizlerdeki balıklar yarına da kalsın” mottosuyla 2021 yılında “Yediği Önünde, Yemediği Yarında” projesini hayata geçiren Metro Türkiye, ülkemizde endüstriyel boyutta ilk kez levrek ve çipurada kullanılan alg yağı içerikli özel yem sayesinde deniz ekosistemini de koruyor. Balık refahının artmasının amaçlandığı proje ile 2022 yılında bu özel yem ile 400 ton levrek ve çipura yetiştirildi ve 500 ton deniz balığı kurtarıldı. 2023 yılında ise 900 ton deniz balığının denizlerde yaşamaya devam etmesi sağlamak hedeflendi. Sürdürülebilir balıkçılık çalışmaları kapsamında en çok sattığı 12 tür Metro markalı balıkların ve tedarikçi markalı dökme satılan balıkların %71’i sertifikalı kaynaklardan sağlandı.

Gelişen sürdürülebilirlik kültürü

Sürdürülebilirlik kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla Metro Türkiye, sahip olduğu bilgi birikimini ve uzmanlığını merkez ofis ve mağazalarında gönüllülük esasıyla kurduğu “Yarının Yanında” takımları ile de destekliyor. Bu takımların uyguladığı çevre temizliği, kitap bağışı, kadınların kooperatifler yoluyla güçlendirilmesi gibi projeler sayesinde ekosistemin korunmasına ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunuluyor.

2022 yılında Sürdürülebilirlik 101, Sürdürülebilirlik 102 ve Enerji ve Su Tasarrufu Eğitimlerini tüm çalışanlarının erişimine açarak bu kültürü daha da yaygınlaştıran Metro Türkiye, etik, katılımcı, şeffaf yönetim anlayışı kapsamında ise 499 çalışana 1.028 saat iş etiği eğitimi, 834 çalışana 1.324,5 saat rekabet hukuku eğitimi, 249 çalışana 125,5 saat yolsuzlukla mücadele eğitimi verdi.

Anahtar Kelimeler:
EtkiRaporuMetro Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.