Yıldız Holding, 5. Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı

Yıldız Holding, çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) performansını ve şirketlerinin iyi uygulamalarını içeren sürdürülebilirlik raporunun 5’incisini yayımladı.  Raporda Adapazarı Şeker, Bizim Toptan, Kerevitaş, ŞOK Marketler ve Ülker Bisküvi’nin 2021 yılındaki sürdürülebilirlik performansları ile pladis ve GODIVA’nın iyi uygulamaları ele alınıyor. 

Hasan Karakurt
Hasan Karakurt
16 Aralık 2022 Cuma 17:11
Yıldız Holding, 5. Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı

Yıldız Holding şirketlerinin sürdürülebilirlik alanındaki uygulama ve performanslarının yansıtıldığı “Sürdürülebilirlik Raporu” yayımlandı. Holding’in 5’inci Sürdürülebilirlik Raporu, güncel sürdürülebilirlik strateji çerçevesini, hedeflerini ve şirketlerinin çevresel, sosyal, yönetişim alanlarındaki performanslarının yanı sıra iyi uygulamalarını da içeriyor. Holding’in imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) ilerlemelerinin de yer aldığı rapor, Holding şirketlerinden Adapazarı Şeker, Bizim Toptan, GODIVA, Kerevitaş, pladis, ŞOK Marketler ve Ülker Bisküvi’nin 2021 yılı boyunca gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik çalışmalarını ve hayata geçirdikleri iyi uygulamaları kapsıyor. 

Kuruluşundan bu yana “İsrafsız Şirket” ilkesine bağlı kalan Yıldız Holding, “Bu Dünya Bizim” yaklaşımıyla gıda ve perakende sektörlerini odağına alarak tüm paydaşlarıyla uzun vadeli, sürdürülebilir değer yaratmayı hedefliyor. Sürdürülebilirlik stratejisi çatısını “Doğanın Geleceği İçin Çalışmak”, “Paydaşlarla Birlikte Güçlenmek” ve “Amaç Odaklı Ürünlerle Geleceğe İlham Vermek olarak oluşturan Yıldız Holding, bu odak alanlarındaki çalışmalarıyla BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sağlamayı amaçlıyor. 

Tütüncü: “Toplumun gelişimine ve geleceğin inşasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz”

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Mehmet Tütüncü, raporla ilgili değerlendirmesinde sürdürülebilirlik strateji ve hedeflerini güncelleyerek doğanın geleceği için çalışmaya devam ederken, toplumun gelişimine ve geleceğin inşasına daha fazla katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyledi. Tütüncü, “2022 Küresel Riskler Raporu’na göre en öncelikli konuların başında iklim krizi ve çevresel sorunlar yer alıyor. Karbon salımlarını azaltmanın ötesinde kaynakları yenilemenin ve iyileştirmenin kritik öneme sahip olduğunun bilincindeyiz. Bu doğrultuda “İsrafsız Şirket” modelimizle sürdürülebilir tarım uygulamaları benimsiyor ve şirketlerimizin tamamında enerji verimliliğini artıran teknolojilere, yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaya devam ediyoruz. Ek olarak, döngüsel ekonomi uygulamalarını odağımıza alarak 2030 yılına kadar plastik ambalajlarımızın tümünün geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir veya kompost edilebilir olmasını hedefliyoruz” dedi.

Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Raporu’nda Öne Çıkan Başlıklar

Yıldız Holding: 

2050 yılına kadar “Net Sıfır” emisyon hedefi için çalışmalarını sürdüren Yıldız Holding, 2030 yılına kadar plastik ambalajlarının tümünün geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir veya kompost edilebilir olmasını sağlamayı amaçlıyor. 2030 yılına kadar sürdürülebilirlik odaklı inovasyon yatırımlarını 2021 yılına kıyasla iki katına çıkarmayı hedefleyen Yıldız Holding, aynı zamanda 2030 yılına kadar stratejik tedarikçilerinin tümünün “Yıldız Holding Sorumlu Satın Alma Politikası”na uyumunu sağlama amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Holding, 2021 yılında kurduğu Kadın Platformu ile kadınların iş hayatında güçlenmeleri ve ekonomiye daha fazla dahil olmaları için çalışmalarına devam ediyor.

Adapazarı Şeker: 

Adapazarı Şeker, etkin su yönetimi projeleri sayesinde 2021 yılında su tüketimini 2020 yılına göre birim üretim başına yüzde 76, son beş yıla göre ise yüzde 81 azalttı.

Bizim Toptan: 

Bizim Toptan, mağazalarında bulunan soğuk ürün dolaplarını ve mağaza aydınlatmalarını enerji tasarrufu sağlayan alternatiflerle değiştirdi. Atık Yağ Toplama projesiyle ise atık yağ statüsündeki bitkisel sıvı yağları tüketicilerden toplayarak Deniz Temiz Derneği ile TURMEPA’ya bağışlıyor. Bağışlanan atık yağlar biyodizel ve elektrik enerjisine dönüştürülüyor. 

GODIVA:

GODIVA’da 2021 yılında 59 ton gıda atığını kompostlandı, 330 tondan fazla gıda atığı ise hayvan yemi olarak kullanılmak üzere geri kazanıldı. Çalışanlarının yüzde 67’si kadın olan GODIVA, Lady GODIVA Girişimi aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki kadınların güçlenmesi için çalışıyor ve bu alanda çalışan STK’ları ödüllendiriyor.

Kerevitaş

Kerevitaş, Bursa tesisinde yer alan ileri atık su arıtma tesisine 6,8 milyon TL´lik yatırım yaptı. Bu yatırımla 2021 yılında su kullanımını yüzde 5, atık su miktarını ise yüzde 11 düşürdü. Tedarik zincirindeki su tüketiminin verimliliği ile ilgili projeler de yürüten şirket tarım alanlarında damla sulama sistemini kullanarak ve teşvik ederek verimliliği artırıyor. Damla sulama sistemi ile 2021 yılında birim alan başına 261 kg fazla verim alan çiftçiler bu verim sayesinde 3,7 milyon TL fazla gelir elde ettiler ve 808 bin TL enerji tasarrufu sağladılar. Kerevitaş, Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde tarımda kadın girişimcileri desteklemek için kadın çiftçilerden sözleşmeli olarak ürün temin etmeyi hedefliyor. 2022 yılında Kerevitaş ile birleşen Besler; Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir Ambalaj projesi ile ambalaj üretiminde metal ve plastik malzeme kullanımını en aza indirmeyi amaçlıyor. 2021 yılında başlatılan çalışmalar kapsamında başlangıç olarak plastik atıkta yüzde 10 azalma, bazı ürün grupları için ise yüzde 10 alüminyum azaltımı bekleniyor. 

pladis: 

pladis, 2018 yılından bu yana Birleşik Krallık'ta elektrik enerjisinin yüzde 100’ünü yenilenebilir kaynaklardan karşılıyor. pladis ayrıca Tarıma Dönüş (Back to Farm) programı aracılığıyla 10 yılı aşkın süredir buğday çiftçi kooperatifleri ile yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Earthworm Vakfı ile 2018 yılında başlayan iş birliği sayesinde ise palm yağı tedarikçilerinin izlenebilirlik oranı artıyor. Palm yağı tedarik zincirindeki izlenebilirlik oranı 2018 yılında yüzde 84 iken 2021 yılında yüzde 95’in üzerine çıktı. pladis, liderlik ekiplerinde kadın temsilini artırmak amacıyla kadın çalışanlara yönelik küresel bir liderlik hareketi olan Liderlikte Kadın Ağı’nı (Women in Leadership Network) oluşturdu.

ŞOK Marketler: 

ŞOK Marketler, 2020 yılında, başlattığı Mağaza Enerji Verimliliği Projesi kapsamında 7 bin 342 mağazada LED armatürlere geçişi tamamladı. Proje sayesinde 2021 yılında mağaza bazında enerji tüketimi yüzde 12 azaltıldı ve toplam 35 milyon TL tasarruf sağlandı. Kadın çalışan sayısının artırılması ve kadın çalışanların kariyer yolculuklarında ilerleyerek yönetici pozisyonlarında ilerlemesi için Akademi ŞOK Yönetici Yetiştirme Programı’nı oluşturdu. 

Ülker Bisküvi: 

Ülker Bisküvi, 2014’ten bu yana  karbon salımlarında artış olmadan büyümeye devam ediyor. Şirket, 2021’de yaklaşık 2,6 milyon TL enerji verimliliği yatırımı gerçekleştirdi. Elektrik enerjisi tüketiminin yaklaşık yüzde 37,5’ini yenilenebilir kaynaklardan tedarik etti. Ülker Bisküvi, 2014 yılında belirlediği birim üretim başına su kullanımını yüzde 30 azaltma hedefini 2021 yılında yüzde 38,4 azaltım sağlayarak aştı. Atıklarının yüzde 93,5’ini geri dönüştüren Ülker Bisküvi, ham maddelerin yüzde 99’unu bitmiş ürüne çevirme oranına ulaştı.  Şirketi, doğayı korumak adına Ülker Güzel Ülkem Ormanı’na fidan dikmeye devam etti. 2021 yılında dikilen fidan sayısı 90 bin 500’e ulaştı. Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü ile iş birliği sonucunda ortaya çıkan Aliağa Bisküvilik Buğdayı projesinde 2021 yılında 10 farklı şehirde 80 bin dönüm alana dikildi. Tohum üretme çalışmaları devam ederken, 2022 Ekim ayı itibari ile Aliağa Bisküvilik Buğdayı Ülker ürünleriyle buluştu.  Öte yandan yeni bisküvilik buğday çeşitleri için Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’yle birlikte “Bisküvilik Buğday Geliştirme Programı” başlattı. Uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P Global tarafından hazırlanan ve global şirketlerin sürdürülebilirlik performansının ölçüldüğü “Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi-The Sustainability Yearbook” listesinde üst üste ikinci kez yer aldı. Gıda ürünleri kategorisinde yer alan tek Türk şirketi,  S&P Global ESG 2021 Endeksi’nde de yer alan tek Türk gıda şirketi oldu.

Son Güncelleme: 16.12.2022 17:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.